Gedeelde Pedagogische coaching

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching niet voor iedere organisaties niet altijd haalbaar.
Maar vaak juíst wel wenselijk;
Vaak is de houder emotioneel dicht verbonden met de organisatie wat drempelverhogend kan werken voor medewerkers in het uiten van een (afwijkende) mening. De dubbele pet (houder en pedagogische coach) werkt dan conflicterend.

Wij bieden gedeelde pedagogische coaching aan: Pedagogisch medewerkers van verschillende organisaties worden samengevoegd in een kleine groep. Hierdoor is er enerzijds ruimte voor het eigen verhaal en het werken aan de coachingsopdracht, anderzijds intercollegiale feedback.

Dit is niet alleenbudget-vriendelijk maar levert ook een enorme meerwaarde op: een kijkje in de keuken bij andere organisaties zorgt voor een wijdere blik, inspireert en motiveert. 

Coachingssessies vinden in plaats in groepjes van maximaal zes medewerkers tegelijk. De coachingssessies vinden plaats in onze coachingspraktijk waar divers materiaal aanwezig is om direct te oefenen.

Dit coachingstraject vindt plaats aan de hand van door deelnemers ingebrachte hulpvragen en casussen of een door de coach ingebracht thema. Tevens maakt video-interactiebegeleiding een deel van dit traject uit. 

Voor aanvang van de coachingssessie vindt er een individueel intakegesprek plaats. Indien gewenst is de directie ook van harte welkom. Tijdens deze intake wordt er kennisgemaakt en praktische zaken zoals de verwachtingen, eventuele coachingsopdracht, besproken. 

Aan de hand hiervan wordt een voorstel voor geschikte vaste coachingsgroep gedaan. Wij delen groepen zoveel mogelijk in aan de hand van functies (bijvoorbeeld pm’ers die op de babygroep werken bij elkaar en pm’ers die op de BSO werken ook). Daarnaast houden wij rekening met praktische zaken (bijvoorbeeld: haalbaarheid rondom tijd en data en aantal FTE) en het type coachingsopdracht. 

Iedere bijeenkomst vind plaats aan de hand van:

– Een door de deelnemer aangebrachte (hulp)vraag of casus

– Een door de coach ingebracht thema

of 

– Video-interactiebegeleiding

Het kan zijn dat er naar aanleiding van de coaching een opdracht wordt meegegeven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor uitvoering hiervan. 

Van iedere bijeenkomst wordt een kort verslag geschreven door de coach. In verband met privacy gaat dit voornamelijk over vakinhoud en behandelde thema’s. Persoonlijke uitingen, prestaties en/of gegevens worden niet in het verslag opgenomen. 

Er vindt halfjaarlijks een individuele evaluatie plaats. Aan de hand hiervan wordt een verslag geschreven. De coaches dient dient schriftelijk akkoord te geven alvorens het doorgezonden wordt naar de directie. 

Halfjaarlijks ontvangt de directie de coachingsverlagen en het evaluatieverslag. Dit kan gebruikt worden om bij een inspectie aan te tonen dat de organisatie aan de wettelijke coachingseisen voldoet. 

Gedeeld coaching is een wettelijk toegestaan cochingsvorm. Hiermee voldoet het aan de wet IKK. 

De coaching richt zich zowel het individueel handelen als ‘coaching on the job’. Dit doormiddel van video-interactiebegeleiding. 

Door de verslagen per bijeenkomst en het halfjaarlijkse evaluatieverslag kan de organisatie aantonen dat zij voldoet aan de wettelijk gestelde coachings-voorwaarden. 

Het verslag van iedere bijeenkomst wordt binnen drie werkdagen na de bijeenkomst aan de groep gemaild. Hierbij worden geen persoonsgegevens, persoonlijke meningen, uitlatingen of prestaties vermeld. 

Het persoonlijke evaluatieverslag wordt enkel naar de pedagogisch medewerker zelf gestuurd. Hij/zij dient schriftelijk akkoord te geven alvorens wij het doorzenden aan de directie. Hij/zij heeft de vrijheid om wijzingen aan te geven. 

Half jaarlijks ontvangt de directie de verslagen van de bijeenkomsten en het evaluatieverslag. 

Er kan niet zonder toestemming (mondelinge) informatie over een pedagogisch medewerker aan de directie worden verschaft. Indien de directie vragen heeft over (het functioneren) van de pedagogisch medewerker geven wij dan ook de zeer sterke voorkeur aan een drie-gesprek. 

Indien er reden tot zorg is rondom het welzijn of het functioneren van de pedagogisch medewerker zal de coach dit individueel met de pedagogisch medewerker bespreken. Aan de hand hiervan kan er een plan van aanpak, in overleg met de pedagogisch medewerker, worden gemaakt.   

Indien de zorg dermate groot is dat er sprake is van een onveilige situatie wordt er tussentijds contact opgenomen met de directie. Hierover zal de pedagogisch medewerker altijd van te voren worden geïnformeerd. 

Data en tijden

In de agenda vindt je een aantal data waarop een nieuwe coachinggroep wordt gestart.
In overleg met de groep worden vervolgdata en tijden vastgelegd voor één jaar.
Naar aanleiding van de behoefte kan dit overdag, ‘s avonds en/of in het weekend.

Standaard coachingstraject

Een standaard coachingstraject op jaarbasis per pedagogisch medewerker:

2 x 1 uur intake of individuele evaluatie 

6 x coachingsbijeenkomst van 80 minuten

6 x verslag-bijeenkomst 

2 x intake / evaluatie-verslag 

Kosten

Tarief standaard coachingstraject: 

1 – 6 medewerkers: € 21 per maand per medewerker incl. btw en coachingsmaterialen 

7 -10 medewerkers: € 19 per maand per medewerker incl. btw en coachingsmaterialen

11 – 16 medewerkers: € 17 per maand per medewerker incl. btw en coachingsmaterialen 

Extra individuele uren: € 85 per uur incl. btw

Veel gestelde vragen

Voldoet de coach aan de wettelijk gestelde diploma eisen?

Jazeker, wij werken alleen met gediplomeerde coaches. 

Stel dat ik na de intake het toch niet zie zitten, zit ik dan toch aan mijn deelname vast? 

Nee, indien u geen goed gevoel heeft na de kennismaking/intake kunt u kosteloos annuleren. 

Kan ik een keertje komen meekijken?

Dit is niet mogelijk gezien de groepen een vertrouwensband hebben en wij er erg aan hechten dat zij vrij-uit kunnen spreken zonder deelnemers van buiten. 

Kan de coach zich van te voren komen voorstellen bij ons op de kinderopvang? 

Ja dit is mogelijk. Bij deelname vanaf 7 personen is dit kosteloos. Onder 7 personen vragen wij hier 85,- per uur voor. Kennismaken bij ons op locatie is altijd kosteloos. 

Kan ik het een maand uitproberen? 

Nee, wij hechten veel waarde aan een doorgaande ontwikkeling voor onze deelnemers. Zij worden dan ook met zorg bij elkaar gevoegd. Bij deelname ga je een jaarabbonnemt aan. 

Betaal ik per maand of per jaar?

Dit is de keuze van de onderneming zelf. 

Blijf op de hoogte!

  • Krijg automatisch een mail bij nieuw beschikbare trainingen.
  • Blijf up-to-date door een melding bij een nieuwe wetswijzing.
  • Gratis sjablonen, voorbeelden en/of ideeën. 

Actuele startbijeenkomsten
gedeelde pedagogische coaching

01 september, 15.30 uur

21 september, 19.15 uur

12 oktober, 15.30 uur

26 oktober, 19.15 uur

02 november, 15.30 uur

05 november, 15.30 uur

23 november, 19.15 uur

04 december, 15.30 uur

17 december, 19.15 uur

Deelnemen

Regel je deelname snel en eenvoudig online.
Wil je liever telefonisch boeken kan dat via:085 3011 241.

Oriënteren