Werken met het afwegingskader

Wij bieden u deze cursus op twee wijzen aan: 

1. Een online training

2. Een bijeenkomst op locatie

De inhoud en opbouw is qua theorie hetzelfde. In de bijeenkomst op locatie is er meer tijd voor persoonlijke ervaringen. 

ONLINE TRAINING 

  • De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat beroepskrachten helpt op een juist manier om te gaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

  • E-learning

  • De online training wordt afgesloten met een toets waarbij u een certificaat behaald dat dient als bewijsstuk van opgedane kennis .
    Bij de bijeenkomst op locatie kan hier ook voor gekozen worden. U kunt ook kiezen om geen toets te doen. U ontvangt dan een ervaringscertificaat. 

  • Studieduur:

Ontvang pedagogische tips!

Gratis, vrijblijvend, inspirend en nuttig. 

Ontvang pedagogische tips!

Bekijk video’s, lees blogs download printables en laat je verrassen!