Coach de coach

De functie van pedagogisch coach is nieuw en daarmee in ontwikkeling. Dit gaat gepaard met de uitdaging tot het vinden van helderheid. Wat verwacht de wet precies van een pedagogisch coach? Aan welke voorwaarde dien je te voldoen om een goede pedagogisch coach te zijn? Wat zijn de verwachtingen van het management? Hoe los je zaken op waar je in de dagelijkse praktijk tegen aan loopt?

Overleg met collega-coaches biedt daarom een enorme meerwaarde: Het bespreken, uitwisselen van ervaringen (aan de hand van casussen), vaardigheden en kennis plaatst het doel en uitvoering van het beroep van de pedagogisch coaching in een breder perspectief.

Tijdens een intervisie-achtige setting worden in kleine groepjes (maximaal 8 deelnemers) ingebrachte casussen behandeld. Dit wordt (uiteraard) gedaan met respect voor de privacy van de coachees. 

Iedere coach-de-coach sessie start met de introductie van een nieuw coachingsmateriaal ter inspiratie. 

Coaches die ook pedagogisch medewerker zijn kunnen eventueel worden gekoppeld aan een ander coach in dezelfde situatie zodat zij elkaar kunnen coachen. 

Dit traject richt zich op:

  • Pedagogisch coaches verbonden aan een vaste organisatie
  • Pedagogisch coaches die daarnaast pedagogisch medewerker zijn
  • Extern pedagogisch coaches

In de samenstelling van de groepen wordt hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. 

Locatie

Bolderweg 1 Almere

Duur

De coachingssessies vinden tien keer per jaar op een vast moment en tijdstip  in een vaste groep plaats (hierbij is keuze tussen overdag of in de avond). 
Een bijeenkomst duurt 2 uur.

Vanwege de vertrouwensrelaties die ontstaan is deelname voor een geheel jaar. 

Kosten 

€ 495 per deelnemer per jaar incl btw

 

Ontvang pedagogische tips!

Gratis, vrijblijvend, inspirend en nuttig. 

Ontvang pedagogische tips!

Bekijk video’s, lees blogs download printables en laat je verrassen! 

Actueel

Nieuws!