Pedagogische coaching voor kleinere organisaties

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Maar soms juíst wel wenselijk; Vaak is de houder emotioneel dicht verbonden met de organisatie wat drempelverhogend kan werken voor medewerkers in het uiten van een (afwijkende) mening. Speciaal voor kleinere organisaties bieden wij groepscoaching sessies aan: Medewerkers van verschillende organisaties worden samengevoegd in een kleine groep. Hierdoor is er enerzijds ruimte voor het eigen verhaal en het werken aan de coachingsopdracht, anderzijds kan er intercollegiaal worden geleerd en gemotiveerd. 

Coachingssessies vinden in plaats in groepjes van maximaal zes medewerkers tegelijk. De coachingssessies vinden plaats in onze coachingspraktijk waar divers materiaal aanwezig is om direct te oefenen. Dit coachingstraject gaat gepaard met het zelf opnemen en meenemen van video-opnames uit de praktijk. 

Voor aanvang van de coachingssessie vindt er op de kinderopvangloactie een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plaats met de directie en (aansluitend of gelijktijdig) met de coachee(s).
Hierin worden praktische zaken, de verwachtingen en coachingsopdracht besproken. 

Aan de hand hiervan wordt een voorstel voor geschikte coachingsgroep gedaan. Hierbij wordt gekeken naar praktische zaken (wanneer is het haalbaar voor de pedagogisch medewerker om aanwezig te zijn) en het type coachingsopdracht. 

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een plan van aanpak gemaakt.

In de daarna volgende sessies wordt hier uitvoering aan gegeven. 

Er vindt halfjaarlijks een individuele evaluatie plaats op het kinderdagverblijf zelf. In overleg met de directie wordt er ook met de directie (aansluitend) geëvalueerd. 

Volgens de Wet Kinderopvang en IKK is deze vorm van pedagogische coaching toegestaan. 

Het plan van aanpak wordt aan zowel de pedagogisch medewerker als de directie gemaild.

Aan het eind van iedere coachingssessie schrijft de pedagogisch medewerker een kort verslag waarbij benoemd wordt wat er is geleerd en op welke wijze dit  (zichtbare) invloed heeft op de komende praktijk. 
Dit verslag wordt gedeeld met de directie van de kinderopvangorganisatie. 

Van de half jaarlijkse evaluaties maakt de coach een verslag wat naar zowel de pedagogisch medewerker als directie wordt gemaild. 

Indien er reden tot zorg wordt er tussentijds contact opgenomen met de directie. Hiervan zal de pedagogisch medewerker altijd van te voren worden geïnformeerd. 

Data en tijden

De data en tijden van evaluaties vinden in overleg met de pedagogisch medewerker en directie plaats. 

De coachingssessies worden zowel overdag, ’s avonds en in het weekend gegeven.

Standaard coachingstraject

Een standaard coachingstraject op jaarbasis per pedagogisch medewerker:

2x 1 uur evaluatie in de kinderopvangorganisatie zelf

1x startbijeenkomst van 2 uur

5 x coachingsbijeenkomst van 1,5 uur

2 x 30 min. evaluatie met de directie

Kosten

Tarief standaard coachingstraject: 

1 – 6 medewerkers: € 21 per maand per medewerker incl. btw, coachingsmaterialen en reiskosten naar de vestiging (twee keer per jaar)

7 -10 medewerkers: € 19 per maand per medewerker incl. btw, coachingsmaterialen en reiskosten naar de vestiging (twee keer per jaar)

11 – 16 medewerkers: € 17 per maand per medewerker incl. btw, coachingsmaterialen en reiskosten naar de vestiging (twee keer per jaar)

Extra individuele uren: € 85 per uur incl. btw

 

Ontvang pedagogische tips!

Gratis, vrijblijvend, inspirend en nuttig. 

Ontvang pedagogische tips!

Bekijk video’s, lees blogs download printables en laat je verrassen! 

Actueel

Nieuws!