Coaching en training voor
kinderopvang-professionals

Kinderopvang is een branche in constante beweging.
Door middel van (groeps-) coaching en training begeleiden wij zowel incompany als individuele beroepskrachten in het kwalitatief (in stand houden) van de beste pedagogische kwaliteit.

Uiteraard passend bij de IKK-wetgeving en up to date qua wet- en regelgeving.

Dus ben je een PM’er, leidinggevende, pedagogisch coach, beleidsmedewerker of houder?
Dan hebben wij interessant aanbod voor jou! 

Pedagogisch medewerker

Coaching

 • Pedagogische coaching op de werkplek
 • Groepscoaching in onze locatie 
 • Individuele coaching in onze praktijk

Trainingen

 • VVE: Uk en Puk (geaccrediteerd)
 • Babyspecialist (geaccrediteerd) 
 • Werken met het afwegingskader
 • Interactievaardigheden
 • Weerbaarheidstraining voor kinderen 
 • Effectief en positief omgaan met boze en/of dwarse kinderen 

Leidinggevende A

Coaching

 • Individuele coaching 
 • Ronde tafelgesprek met conculega’s
  (wisselend thema)

Trainingen

 • Werken als aandachtsfunctionaris
 • Organisatie en uitvoering geven aan de dagelijkse managementtaken binnen de kinderopvangorganisatie

Pedagogisch coach

Coaching

 • Coach de coach
 • Individuele coachingsgesprekken 

Trainingen

 • Opzetten coachingstaken en vastlegging aan de hand van geldende wet- en regelgeving

Pedagogisch beleidsmedewerker

Coaching

 • Individuele coachingsgesprekken: begeleiding schrijven en/of bijhouden beleid. 

Trainingen

 • Ontwikkelen Pedagogisch beleidsplan 
 • Veiligheids- en gezondheidsplan ontwikkelen 
 • Welk beleid is benodigd en waar vind ik dat?
  (IKK-proof)
 • Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn
 • Beleid ontwikkelen omtrent mentoring
 • Ontwikkeling kwaliteitsborgingssysteem

Houders / Bestuurders

Coaching

 • Individuele coachingsgesprekken
 • Ronde tafelgesprek met conculega’s
  (wisselend thema)
 • Handelingsplan a.d.h.v. organisatie-observatie
 • Handelingsplan vergroting winst, zonder kwaliteitsafbreuk
 • Pedagogisch-beleids advies n.a.v. handhaving 
 • Juridisch advies n.a.v. handhaving (via RiK Law)
 

Trainingen

 • Een eigen KDV en/of BSO starten
 • Effectief sturen door inrichting 
 • Visie en missie bepaling 
 • AVG in de kinderopvang
 • Ontwikkelen pedagogisch beleidsplan
 • Personeelsbeleid in de kinderopvang
 • Ontwikkelen Veiligheids- en hygiëne plan 
 • Ontwikkelen beleid ouder(participatie)
 • Ontwikkelen kwaliteitsborgingsysteem