Agenda 2020

September

03

15.00 – 17.00 uur

07

09.00 – 17.00 uur

08

09.00 – 17.30 uur

16

11.30 – 14.00 uur

18

11.30 – 14.00 uur

Oktober

01

09.30 – 11.30 uur

09

09.00 – 17.00 uur

15

11.30 – 14.00 uur

16

11.30 – 14.00 uur

23

09.00 – 17.00 uur

November

04

09.30 – 11.30 uur

12

11.30 – 14.00 uur

13

11.30 – 14.00 uur

13

19.15 – 21.15 uur

16

09.00 – 17.00 uur

20

19.00 – 21.30 uur

December

02

19.30 – 21.00 uur

03

09.00 – 17.00 uur

10

09.30 – 17.00 uur

11

11.30 – 14.00 uur

01 september 2020: 

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

01 september 2020, 14.00 tot 17.00 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

03 september 2020: 

Intervisie: coach de coach  

De functie van pedagogisch coach is nieuw en daarmee in ontwikkeling. Dit gaat gepaard met de uitdaging tot het vinden van helderheid. Tijdens deze bijeenkomst leren, stimuleren en evalueren coaches van diverse organisaties elkaar. Tevens krijgen de deelnemers materiaal dat zij direct kunnen inzetten tijdens hun coachingstaken in de eigen organisatie. 

Inhoud

Zie pagina: coach de coach

Doelgroep

Pedagogisch coaches

Datum en Tijd

03 september 2020, 15.00 tot 17.00 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

226 euro voor een jaar (4 bijeenkomsten) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

04 september 2020: 

Interactievaardigheden: Sensitieve responsiviteit 

Tijdens intensieve en leerzame dag leer je alles over één van de interactievaardigheden. Tijdens de dag wisselen korte momenten van theorie en uitdagende doe-opdrachten elkaar af. Lekker veel zelf aan de slag dus. Het geleerde wordt direct gekoppeld aan de paktijk. Geen oeverloos geklets gewoon fijn praktisch. 

Na deze dag ga je naar huis met een deelnamecertificaat (doe je de gehele opleiding ontvang je aan het eind een diploma) en een goedgevulde goodiebag zodat je meteen aan de slag kunt! 

Inhoud

Dit keer behandelen we het thema: sensitieve responsiviteit. 

‘Sensitief’ staat voor ‘gevoelig / ontvankelijk zijn voor’ 

Met ‘responsief’ wordt ‘een passende reactie’ bedoelt. 

Je kunt je voorstellen dat vooral de mate waarin een pedagogisch medewerker sensitief responsief is de kwaliteit van de opvang bepaalt. 

Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

04 september 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en goodiebag.

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

07 september 2020: 

Werken als aandachtsfunctionaris 

Deze dag behandelen we de inhoud van de taken die als aandachtsfunctionaris hebt.
We gaan er van uit dat deelnemers al kennis hebben van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Heb je dit niet (of onvoldoende) dan raden wij je aan deze cursus eerst te volgen. 

Inhoud

We gaan deze dag in op:

– De taken die je aandachtsfunctionaris hebt en wijze van uitvoering

– Vastlegging en administratie

– Begeleiding collega’s tijdens heftig emotionele momenten 

– Werken als lid van een samengesteld zorgteam 

Uiteraard is er ruimte voor eigen vragen en inbreng. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

(Aankomende) aandachtsfunctionarissen 

Datum en Tijd

07 september 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en hand-out

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

08 september 2020: 

Training: Pedagogisch beleidsplan opstellen 

Regelmatig krijgen wij de vraag of wij het pedagogisch beleidsplan voor een organisatie willen schrijven. Dit kan niet omdat de wet Kinderopvang stelt dat de kinderopvangorganisatie zelf een beleid dient te ontwikkelen. Tijdens deze praktische opleiding  begeleiden wij je stap voor stap in het ontwikkelen van een stevig pedagogisch beleidsplan. Hierbij werken wij samen met onze samenwerkingspartner RiK Law: de juristen van RiK Law geven les over de juridische duiding en controle het uiteindelijke pedagogische beleid dat je hebt gemaakt op de wet Kinderopvang. 

Inhoud

Zie pagina: pedagogisch beleidsplan

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten, houders, leidinggevende en pedagogisch beleidsmedewerkers. 

Examamering

Je doet geen examen. Wel wordt je plan door een van onze juristen nagekeken of het aan de wet Kinderopvang voldoet. 

Niveau

HBO

Certificering

Datum en Tijd

08 september 2020 9.00 tot 17.30 uur 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

€ 1.100 excl. BTW per deelnemer.
Dit is inclusief: 1 studiedag, lunch, koffie/ thee/ tussendoortjes, studiematerialen, controle en feedback van het ontwikkelde beleid door jurist en pedagogisch expert. Tijdens het schrijfproces heb je recht op 2 uur telefonische coaching. 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

10 september 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Juridische duiding én missie en visie ontwikkeling

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

module 1 ‘juridische duiding’ en module 2 ‘pedagogische basis’. 

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 1 en certificaat 2

Datum en Tijd

10 september 2020  

Kennisdeel 1: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 2: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

12 en 13 september 2020: 

Opleiding: Babyspecialist – Indviduele deelname

Wil je een officieel geaccrediteerd certificaat Babyspecialist?
Doe mee met deze complete opleiding!

Data en tijd
Traningsweekend op: donderdag 12 en vrijdag 13 september 2020

Locatie

Hoofdweg 538, 2131 MT, Hoofddorp

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen:

Deel 1: Theorie

Het theorie deel volg je in je eigen online omgeving. Je ziet informatievideo’s, luistert naar audio-fragmenten en oefent middels oefenvragen. Je sluit dit deel af middels een online toets. Dit deel kun je uitvoeren waar en wanneer je zelf wilt. Het is ook mogelijk om tussen door pauze te houden. Kom je er niet uit of heb je een vraag kun je altijd je mentor raadplegen. Heb je de toets niet gehaald? Geen punt, herkansen mag. 

Deel 2. Koppeling van theorie naar praktijk

In een geweldig weekend word je heerlijk verwend met heerlijke hapjes, drankjes en een lunch. Je volgt praktijkgerichte lessen waarbij interactieve presenties, een quiz, spelvormen en discussies elkaar afwisselen. Kortom: niet alleen luisteren maar ook lekker doen! 

In het weekend werk je aan je eigen portfolio. Zo hou je controle over je eigen ontwikkeling. Ieder mens is uniek en jij pakt uit de lessen wat voor jou van belang is. 

Uiteraard is er in dit weekend ruimte voor eigen vragen en eigen inbreng. 

Deel 3: De Praktijk

– Drie of meer personen worden opgedeeld in duo’s. een Je maakt een keuze uit diverse praktijkopdrachten. De bedoeling is dat je de opdrachten tijdens je werk uitvoert. Zo integreer je het geleerde meteen in praktijk. 

Je krijgt drie uur coaching van je mentor of andere pedagogische coach. Dit borgt dat je langdurig profiteert van wat je hebt geleerd.  

De opleiding sluit je uiteindelijk af middels een observatie van een activiteit die je zelf hebt gekozen. Hierover vindt een nagesprek plaats. Je hoort direct of je bent geslaagd.

Niveau

MBO 4 

Certificering

Certificaat: Geaccrediteerd Baby Specialist

Wijze examamering:
deel 1. Online toets vanuit huis.
deel 2. Mondeling gesprek naar aanleiding van een praktijkopracht op locatie

Tijd:

Deel 1: online module: circa 4 uur

Deel 2: trainingsweekend 2 x 7 uren

Deel 3: circa 3 uren praktijkopdrachten, 3 uur coaching en 1 uur examen allen op de werklocatie

Financieel:

– Eén persoon: 1700 euro per persoon. Dit is inclusief btw, eten/drinken, toegang online leeromgeving, certificaat, het boek ‘werken met baby’s in een groep’, alle studiematerialen, drie uur individuele coaching en examen op locatie. 

– Twee personen: 2095 voor beiden. Dit is inclusief btw, eten/drinken voor twee persoenen, twee licenties tot de online leeromgeving, twee certificaten, één boek ‘werken met baby’s in een groep’, twee sets studiematerialen, drie uur coaching met beiden tegelijk en twee keer een individueel examen op locatie. 

– Bij drie of meer personen van dezelfde organisatie kan er een in-compangnytraining worden geboekt. Meer informatie hierover vindt u hier. 

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een lijst waarin je specifieke wensen kunt aangeven. Wij pogen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Denk hierbij aan specifieke inhoudelijke vragen, dieetwensen, dyslexie, Nederlands als tweede taal of lichamelijke beperkingen. 
– Er bestaat de mogelijkheid om op de boerderij (tegen extra kosten) te overnachten en te ontbijten. 
– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

15 september 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Pedagogische basis én beleid en stimuleren kindontwikkeling 

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

module 2 ‘pedagogische basis’.

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 3 en certificaat 4

Datum en Tijd

15 september 2020  

Kennisdeel 3: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 4: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

16 september 2020: 

Lunchmeeting Leidinggevende

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: Effectief leiderschap 

Hoe zorg je ervoor dat pedagogisch medewerkers doen wat er is afgesproken? Ook als je er niet bent? 
Is het handig om ‘rondes’ lopen? En zo ja, hoe vaak? En hoe stel je, je dan op?
Hoe vaak moet je minimaal aanwezig zijn op de locatie? 
Is het handiger om een coachende leidinggevende of meer sturende rol in te nemen? 

Tijdens deze meeting bespreken we hoe ieder zijn rol inneemt en geven we elkaar collegiale feedback. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

Leidinggevende A in de kinderopvang

Datum en Tijd

16 september 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

18 september 2020: 

Lunchmeeting Bestuurders en Houders

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: Hoeveel invloed hebben kleinere kinderopvangondernemingen in de branche?

De kinderopvangbranche is enorm versnippert. Dit houdt in dat de 3 grootste organsisaties samen .. % van de markt bedienen. De overige markt wordt  ingevuld door … ondernemingen. Hiervan heeft de gemiddelde kinderopvang .. locaties. Hoeveel invloed hebben die ‘kleinere’ organisaties op de branche? En hoe ziet de toekomst van deze ondernemingen eruit nu de wet en regelgeving steeds verder aangescherpt wordt? Kunnen deze ondernemingen nog wel winst maken? En voor hoelang is dat houdbaar? 

Meer weten? Kijk hier!

Doelgroep

Bestuurders en houders van kinderopvangorganisaties

Datum en Tijd

16 september 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

21 september 2020: 

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

21 september 2020, 19.00 tot 21.30 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

22 september 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Invulling doorlopende ontwikkelingslijn én personeelsbeleid 

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 2 ‘pedagogische basis’ en module 3: personeelsbeleid

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 5 en certificaat 6

Datum en Tijd

22 september 2020  

Kennisdeel 5: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 6: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

23 september 2020: 

Cursus: Werken met het afwegingskader Individuele deelname

Een informatieve avond over de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij er ingegaan wordt op het afwegingskader. 

Inhoud

Zie pagina cursus: werken met het afwegingskader 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en gastouders

Examamering

Deelnemer mag een toets doen om inzicht te krijgen in eigen kennis. Dit is niet verplicht. 

Niveau

MBO 3/4

Certificering

Nice to see you certificaat: Werken met het afwegingskader

Datum en Tijd

21 oktober 2020 van 19:00 tot 21.30 uur 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

17,50 Euro per persoon

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

24 september 2020: 

Opleiding Taalspecialist Workshop 1: Cursus: Taalontwikkeling

Deze workshop is een deel van de opleiding ‘Taalspecialist’. Je kunt de workshop ook los volgen. 

Inhoud

Zie pagina: opleiding Taalspecialist

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Niveau

MBO 4

Certificering

Na het succesvol volgen van één workshop ontvang je een Nice to see you deel-certificaat.

Heb je de hele opleiding afgrond ontvang het NTSY-diploma: Taalspecialist in de Kinderopvang. 

Datum en Tijd

24 september, 19.15 uur – 21.15 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Losse deelname: € 62,50 excl. BTW per workshop per deelnemer

Opleiding taalspecialist: € 350,00 excl. BTW per deelnemer

Dit is inclusief: 6 workshops, 6x hand-out, gebruiksmaterialen, koffie/thee/ versnaperingen, certificering

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

25 september 2020: 

Interactievaardigheden: Respect voor de autonomie 

Tijdens intensieve en leerzame dag leer je alles over één van de interactievaardigheden. Tijdens de dag wisselen korte momenten van theorie en uitdagende doe-opdrachten elkaar af. Lekker veel zelf aan de slag dus. Het geleerde wordt direct gekoppeld aan de paktijk. Geen oeverloos geklets gewoon fijn praktisch. 

Na deze dag ga je naar huis met een deelnamecertificaat (doe je de gehele opleiding ontvang je aan het eind een diploma) en een goedgevulde goodiebag zodat je meteen aan de slag kunt! 

Inhoud

Dit keer behandelen we het thema: respect voor de autonomie.

Met ‘Respect voor de autonomie’ wordt het respect voor de eigenheid van het kind bedoeld: zijn/ haar eigen voorkeuren, talenten, mening en keuzes. Ieder kind is anders; zijn eigen unieke persoonlijkheid. Tijdens deze dag gaan we in op hoe je praktisch ruimte kunt geven aan ieders eigenheid, hoe ver je hierin moet en wilt gaan en zelfredzaamheid. 

Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

25 september 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en goodiebag.

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

29 september 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Inrichting én Veigheids- en hygiëne beleid

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 4 ‘inrichting’ en module 5: Veiligheid en Hygiëne

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 7 en certificaat 8

Datum en Tijd

29 september 2020  

Kennisdeel 7: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 8: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er is geldt maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

01 oktober 2020: 

Intervisie: coach de coach  

De functie van pedagogisch coach is nieuw en daarmee in ontwikkeling. Dit gaat gepaard met de uitdaging tot het vinden van helderheid. Tijdens deze bijeenkomst leren, stimuleren en evalueren coaches van diverse organisaties elkaar. Tevens krijgen de deelnemers materiaal dat zij direct kunnen inzetten tijdens hun coachingstaken in de eigen organisatie. 

Inhoud

Zie pagina: coach de coach

Doelgroep

Pedagogisch coaches

Datum en Tijd

01 oktober 2020, 9.30 tot 11.30 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

226 euro voor een jaar (4 bijeenkomsten) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

Opleiding Taalspecialist Workshop 2: Cursus: Voorleesvaardigheden

Deze workshop is een deel van de opleiding ‘Taalspecialist’. Je kunt de workshop ook los volgen. 

Inhoud

Zie pagina: opleiding Taalspecialist

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Niveau

MBO 4

Certificering

Na het succesvol volgen van één workshop ontvang je een Nice to see you deel-certificaat.

Heb je de hele opleiding afgrond ontvang het NTSY-diploma: Taalspecialist in de Kinderopvang. 

Datum en Tijd

01 oktober, 19.15 uur – 21.15 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Losse deelname: € 62,50 excl. BTW per workshop per deelnemer

Opleiding taalspecialist: € 350,00 excl. BTW per deelnemer

Dit is inclusief: 6 workshops, 6x hand-out, gebruiksmaterialen, koffie/thee/ versnaperingen, certificering

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

02 oktober 2020: 

Interactievaardigheden: Structureren en leidinggeven

Tijdens intensieve en leerzame dag leer je alles over één van de interactievaardigheden. Tijdens de dag wisselen korte momenten van theorie en uitdagende doe-opdrachten elkaar af. Lekker veel zelf aan de slag dus. Het geleerde wordt direct gekoppeld aan de paktijk. Geen oeverloos geklets gewoon fijn praktisch. 

Na deze dag ga je naar huis met een deelnamecertificaat (doe je de gehele opleiding ontvang je aan het eind een diploma) en een goedgevulde goodiebag zodat je meteen aan de slag kunt! 

Inhoud

Dit keer behandelen we het thema: structuren en leidinggeven 

In eerste instantie is dt vaak de minst populaire interactievaardigheid. ‘We zijn een kinderopvang, geen school’ en ‘Laat kinderen gewoon nog lekker kind zijn’, zijn veel genoemde meningen aan het begin van deze trainingsdag. En terecht! Zonder schools of streng te zijn leer je in deze vooral informatieve dag hoe je op leuke manieren kunt structureren en leidinggeven aan jonge en oudere kinderen. Dat is belangrijk voor de voorspelbaarheid en dus het gevoel van veiligheid voor de kinderen. Maar structuur helpt jouzelf ook om te bepalen hoeveel energie jouw werkdag kost. (lees: niet meer compleet kapot thuis in elkaar storten.)  Veel gehoorde opmerking aan het eind van de dag is dan ook: ‘Ik wist niet dat het zo ook kon. Dit past wél bij mij!’ 

Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

02 oktober 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en goodiebag.

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

06 oktober 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Beleid omtrent ouders én Beleid kwaliteitsborging

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 6 ‘Ouderparticipatie’ en module 7: Kwalliteitszorg

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 9 en certificaat 10.

Datum en Tijd

06 oktober 2020  

Kennisdeel 9: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 10: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

07 en 08 oktober 2020: 

Opleiding: Babyspecialist – Indviduele deelname

Wil je een officieel geaccrediteerd certificaat Babyspecialist?
Doe mee met deze complete opleiding!

Data en tijd
Traningsweekend op: woensdag 07 en donderdag 08 mei 2020

Locatie

Hoofdweg 538, 2131 MT, Hoofddorp

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen:

Deel 1: Theorie

Het theorie deel volg je in je eigen online omgeving. Je ziet informatievideo’s, luistert naar audio-fragmenten en oefent middels oefenvragen. Je sluit dit deel af middels een online toets. Dit deel kun je uitvoeren waar en wanneer je zelf wilt. Het is ook mogelijk om tussen door pauze te houden. Kom je er niet uit of heb je een vraag kun je altijd je mentor raadplegen. Heb je de toets niet gehaald? Geen punt, herkansen mag. 

Deel 2. Koppeling van theorie naar praktijk

In een geweldig weekend word je heerlijk verwend met heerlijke hapjes, drankjes en een lunch. Je volgt praktijkgerichte lessen waarbij interactieve presenties, een quiz, spelvormen en discussies elkaar afwisselen. Kortom: niet alleen luisteren maar ook lekker doen! 

In het weekend werk je aan je eigen portfolio. Zo hou je controle over je eigen ontwikkeling. Ieder mens is uniek en jij pakt uit de lessen wat voor jou van belang is. 

Uiteraard is er in dit weekend ruimte voor eigen vragen en eigen inbreng. 

Deel 3: De Praktijk

Je maakt een keuze uit diverse praktijkopdrachten. De bedoeling is dat je de opdrachten tijdens je werk uitvoert. Zo integreer je het geleerde meteen in praktijk. 

Je krijgt drie uur coaching van je mentor of andere pedagogische coach. Dit borgt dat je langdurig profiteert van wat je hebt geleerd.  

De opleiding sluit je uiteindelijk af middels een observatie van een activiteit die je zelf hebt gekozen. Hierover vindt een nagesprek plaats. Je hoort direct of je bent geslaagd.

Niveau

MBO 4 

Certificering

Certificaat: Geaccrediteerd Baby Specialist

Wijze examamering:
deel 1. Online toets vanuit huis.
deel 2. Mondeling gesprek naar aanleiding van een praktijkopracht op locatie

Tijd:

Deel 1: online module: circa 4 uur

Deel 2: trainingsweekend 2 x 7 uren

Deel 3: circa 3 uren praktijkopdrachten, 3 uur coaching en 1 uur examen allen op de werklocatie

Financieel:

– Eén persoon: 1700 euro per persoon. Dit is inclusief btw, eten/drinken, toegang online leeromgeving, certificaat, het boek ‘werken met baby’s in een groep’, alle studiematerialen, drie uur individuele coaching en examen op locatie. 

– Twee personen: 2095 voor beiden. Dit is inclusief btw, eten/drinken voor twee persoenen, twee licenties tot de online leeromgeving, twee certificaten, één boek ‘werken met baby’s in een groep’, twee sets studiematerialen, drie uur coaching met beiden tegelijk en twee keer een individueel examen op locatie. 

– Bij drie of meer personen van dezelfde organisatie kan er een in-compangnytraining worden geboekt. Meer informatie hierover vindt u hier. 

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een lijst waarin je specifieke wensen kunt aangeven. Wij pogen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Denk hierbij aan specifieke inhoudelijke vragen, dieetwensen, dyslexie, Nederlands als tweede taal of lichamelijke beperkingen. 
– Er bestaat de mogelijkheid om op de boerderij (tegen extra kosten) te overnachten en te ontbijten. 
– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

09 oktober 2020: 

Werken als aandachtsfunctionaris 

Deze dag behandelen we de inhoud van de taken die als aandachtsfunctionaris hebt.
We gaan er van uit dat deelnemers al kennis hebben van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Heb je dit niet (of onvoldoende) dan raden wij je aan deze cursus eerst te volgen. 

Inhoud

We gaan deze dag in op:

– De taken die je aandachtsfunctionaris hebt en wijze van uitvoering

– Vastlegging en administratie

– Begeleiding collega’s tijdens heftig emotionele momenten 

– Werken als lid van een samengesteld zorgteam 

Uiteraard is er ruimte voor eigen vragen en inbreng. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

(Aankomende) aandachtsfunctionarissen 

Datum en Tijd

09 september 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en hand-out

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

12 oktober 2020: 

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

12 oktober 2020, 14.00 tot 17.00 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

13 oktober 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Juridische duiding én missie en visie ontwikkeling

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 1 ‘juridische duiding’ en module 2 ‘pedagogische basis’. 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 1 en certificaat 2

Datum en Tijd

10 september 2020  

Kennisdeel 1: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 2: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

14 oktober 2020: 

Cursus: Werken als aandachtsfunctionaris – Indviduele deelname

Binnen 1 dag leer je inhoud te geven aan jouw taak als aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Inhoud

Zie pagina cursus: Werken als Aandachtsfunctionaris

Doelgroep

(Aankomende) aandachtsfunctionarissen

Niveau
HBO

Certificering
Nice to see you certificaat: Aandachtsfunctionaris

Schriftelijke toets

Datum en tijd
Dinsdag 10 november 2020 van 9:30 tot 17:00 uur.

Financieel:

200 euro per persoon inclusief BTW, lesmaterialen en lunch  

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een lijst waarin je specifieke wensen kunt aangeven. Wij pogen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Denk hierbij aan specifieke inhoudelijke vragen, dieetwensen, dyslexie, Nederlands als tweede taal of lichamelijke beperkingen. 
– De training gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

15 oktober 2020: 

Lunchmeeting Leidinggevende

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: Pm’er: autonomie v.s. beleid

Wat doe jij met een pedagogisch medewerker die niet met een bepaalde collega wil samenwerken op een groep? Hoe handel jij als een pedagogisch medewerker niet mee wil in een wijzing in het pedagogisch beleidsplan? Wat doe je als leidinggevende als de verwachting van de houder niet overeenkomst met de wensen van de werkvloer? 

Als leidinggevende wil je ruimte geven aan de autonomie van de pedagogisch medewerkers: iedere pedagogisch medewerker neemt zijn/ eigen visie, behoefte, voorkeuren en talenten mee naar het werk. Anderzijds heb je ook een pedagogisch beleidsplan dat leidend is en heb je te maken met praktische zaken zoals een planning, wensen van ouders, verwachtingen van de bestuurder en wet- en regelgeving. Tijdens deze meeting gaan we op in op de vraag hoe je hier een goede balans tussen vindt. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

Leidinggevende A in de kinderopvang

Datum en Tijd

15 oktober 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

Opleiding Taalspecialist Workshop 3: Cursus: Gedifferenteerd voorleesaanbod & ouderinformatie

Deze workshop is een deel van de opleiding ‘Taalspecialist’. Je kunt de workshop ook los volgen. 

Inhoud

Zie pagina: opleiding Taalspecialist

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Niveau

MBO 4

Certificering

Na het succesvol volgen van één workshop ontvang je een Nice to see you deel-certificaat.

Heb je de hele opleiding afgrond ontvang het NTSY-diploma: Taalspecialist in de Kinderopvang. 

Datum en Tijd

15 oktober, 19.15 uur – 21.15 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Losse deelname: € 62,50 excl. BTW per workshop per deelnemer

Opleiding taalspecialist: € 350,00 excl. BTW per deelnemer

Dit is inclusief: 6 workshops, 6x hand-out, gebruiksmaterialen, koffie/thee/ versnaperingen, certificering

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

16 oktober 2020: 

Lunchmeeting Bestuurders en Houders

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: Arbeidsrecht 

Onze gast deze meeting is Alf Bungeker, arbeidsrechtadvocaat. 

Hij vertelt over de positie van werknemers en werkgevers bij een arbeidsconflict. Aan de hand van casussen uit de kinderopvang vertelt hij de rechten en plichten van beide partijen. 

Er is tevens ruimte om (algemene) vragen te stellen.

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

Houders en bestuurders in de kinderopvang

Datum en Tijd

16 oktober 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

20 oktober 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Pedagogische basis én beleid en stimuleren kindontwikkeling 

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 2 ‘pedagogische basis’ 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 3 en certificaat 4

Datum en Tijd

15 september 2020  

Kennisdeel 3: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 4: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

21 oktober 2020: 

Cursus: Werken met het afwegingskader Individuele deelname

Een informatieve avond over de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij er ingegaan wordt op het afwegingskader. 

Inhoud

Zie pagina cursus: werken met het afwegingskader 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en gastouders

Examamering

Deelnemer mag een toets doen om inzicht te krijgen in eigen kennis. Dit is niet verplicht. 

Niveau

MBO 3/4

Certificering

Nice to see you certificaat: Werken met het afwegingskader

Datum en Tijd

21 oktober 2020 van 19:00 tot 21.30 uur 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

17,50 Euro per persoon

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

22 oktober 2020: 

Interactievaardigheden: Praten en uitleggen

Tijdens intensieve en leerzame dag leer je alles over één van de interactievaardigheden. Tijdens de dag wisselen korte momenten van theorie en uitdagende doe-opdrachten elkaar af. Lekker veel zelf aan de slag dus. Het geleerde wordt direct gekoppeld aan de paktijk. Geen oeverloos geklets gewoon fijn praktisch. 

Na deze dag ga je naar huis met een deelnamecertificaat (doe je de gehele opleiding ontvang je aan het eind een diploma) en een goedgevulde goodiebag zodat je meteen aan de slag kunt! 

Inhoud

Dit keer behandelen we het thema: Praten en uitleggen.

Hoe hoger het taalniveau van een kleuter is, des te groter is de kans op een succesvolle ontwikkeling. Als pedagogisch medewerker draag je daar enorm aan bij. Niet alleen omdat je kinderen leert praten maar vooral door je voorbeeldrol. Je praat eigenlijk de hele dag door tegen de kinderen: van een gezellig individueel welkomsgesprekje tot een instructie van een spel. Waar moet je dan op letten bij een dreumes, peuter, kleuren of ouder kind? Hoe geef je een goede instructie? Hoe verloopt de taalontwikkeling? En hoe stimuleer je dat? Wat is een TOS? En hoe moet je dan handelen?

Dit alles leer je op deze dag vol verrassende muzikale en talige opdrachten.Neem vooral kleiding mee die comfortabel zit! 

Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

22 oktober 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en goodiebag.

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

23 oktober 2020: 

Effectief Management

In deze opleiding leer je voornamelijk praktische vaardigheden om jouw taak als leidinggevende goed uit te voeren. Deze managementopleiding is speciaal voor de kinderopvang ontworpen. 

Inhoud

Deze eerste opleidingsdag behandelen we de volgende onderwerpen:

– Wet Kinderopvang 

– Taken aan de hand van het functieboek Kinderopvang van de leidinggevende

– Verantwoordelijk zijn en verantwoording afleggen 

– Effectieve communicatie

Kijk voor informatie over de hele opleiding hier.

Doelgroep

(aankomende) leidinggevende A

Datum en Tijd

23 oktober 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 778,00 excl BTW

Inclusief:: 4 trainigsdagen, benodigde lesmaterialen, hand-outs, tools om direct in te zetten, 4 x lunch, tussendoortjes, 2 x 1,5 individuele coaching bij deelnemer op locatie 

Goed om te weten: 

– Minimaal aantal deelnemers: 6

26 oktober 2020: 

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching  

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

01 september 2020, 19.00 tot 21.30 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

27 oktober 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Invulling doorlopende ontwikkelingslijn én personeelsbeleid 

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 2 ‘pedagogische basis’ en module 3: personeelsbeleid

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 5 en certificaat 6

Datum en Tijd

22 september 2020  

Kennisdeel 5: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 6: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

29 oktober 2020: 

Opleiding Taalspecialist Workshop 4: Cursus: Voorleesmateriaal ontwikkelen

Deze workshop is een deel van de opleiding ‘Taalspecialist’. Je kunt de workshop ook los volgen. 

Inhoud

Zie pagina: opleiding Taalspecialist

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Niveau

MBO 4

Certificering

Na het succesvol volgen van één workshop ontvang je een Nice to see you deel-certificaat.

Heb je de hele opleiding afgrond ontvang het NTSY-diploma: Taalspecialist in de Kinderopvang. 

Datum en Tijd

29 oktober, 19.15 uur – 21.15 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Losse deelname: € 75,00 excl BTW per workshop per deelnemer

Opleiding taalspecialist: € 350,00 excl. BTW per deelnemer

Dit is inclusief: 6 workshops, 6x hand-out, gebruiksmaterialen, koffie/thee/ versnaperingen, certificering

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

30 oktober 2020: 

Training: Pedagogisch beleidsplan opstellen 

Regelmatig krijgen wij de vraag of wij het pedagogisch beleidsplan voor een organisatie willen schrijven. Dit kan niet omdat de wet Kinderopvang stelt dat de kinderopvangorganisatie zelf een beleid dient te ontwikkelen. Tijdens deze praktische opleiding  begeleiden wij je stap voor stap in het ontwikkelen van een stevig pedagogisch beleidsplan. Hierbij werken wij samen met onze samenwerkingspartner RiK Law: de juristen van RiK Law geven les over de juridische duiding en controle het uiteindelijke pedagogische beleid dat je hebt gemaakt op de wet Kinderopvang. 

Inhoud

Zie pagina: pedagogisch beleidsplan 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten, houders, leidinggevende en pedagogisch beleidsmedewerkers. 

Examamering

Je doet geen examen. Wel wordt je plan door een van onze juristen nagekeken of het aan de wet Kinderopvang voldoet. 

Niveau

HBO

Certificering

Datum en Tijd

30 oktober 2020  9.00 tot 17.30 uur 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

€ 1.100 excl. BTW per deelnemer.
Dit is inclusief: 1 studiedag, lunch, koffie/ thee/ tussendoortjes, studiematerialen, controle en feedback van het ontwikkelde beleid door jurist en pedagogisch expert. Tijdens het schrijfproces heb je recht op 2 uur telefonische coaching. 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

02 november 2020: 

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

01 september 2020, 14.00 tot 17.00 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

03 november 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Inrichting én Veigheids- en hygiëne beleid

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 4 ‘inrichting’ en module 5: Veiligheid en Hygiëne

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 7 en certificaat 8

Datum en Tijd

29 september 2020  

Kennisdeel 7: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 8: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

04 november 2020: 

Intervisie: coach de coach  

De functie van pedagogisch coach is nieuw en daarmee in ontwikkeling. Dit gaat gepaard met de uitdaging tot het vinden van helderheid. Tijdens deze bijeenkomst leren, stimuleren en evalueren coaches van diverse organisaties elkaar. Tevens krijgen de deelnemers materiaal dat zij direct kunnen inzetten tijdens hun coachingstaken in de eigen organisatie. 

Inhoud

Zie pagina: coach de coach

Doelgroep

Pedagogisch coaches

Datum en Tijd

04 november 2020, 9.30 tot 11.30 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

226 euro voor een jaar (4 bijeenkomsten) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

05 november 2020: 

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

01 september 2020, 14.00 tot 17.00 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

06 november 2020: 

Interactievaardigheden: Ontwikkelingsstimulatie

Tijdens intensieve en leerzame dag leer je alles over één van de interactievaardigheden. Tijdens de dag wisselen korte momenten van theorie en uitdagende doe-opdrachten elkaar af. Lekker veel zelf aan de slag dus. Het geleerde wordt direct gekoppeld aan de paktijk. Geen oeverloos geklets gewoon fijn praktisch. 

Na deze dag ga je naar huis met een deelnamecertificaat (doe je de gehele opleiding ontvang je aan het eind een diploma) en een goedgevulde goodiebag zodat je meteen aan de slag kunt! 

Inhoud

Dit keer behandelen we het thema: ontwikkelingsstimulatie

Moet een peuter al getoetst worden? En moeten programma’s ingezet worden als ze iets even niet kunnen? Absoluut niet, vinden wij. Maar kinderen helpen in hun ontwikkeling, vanuit het kind zelf, is wel een belangrijke taak die als pedagogisch medewerker hebt. Dit doe je doordat je de ontwikkeling op verschillende gebieden van het kind kent en dus kan inschatten wat de volgende stap is. Je weet hoe je wat je en op welke manier kunt aanbieden. 

Na deze dag ken je de verschillende ontwikkelingsgebieden en het ontwikkelingsverloop, zelf een stuk hersenontwikkeling. Je oefent verschillende manieren om de ontwikkeling te stimuleren. Ook (of misschien vooral)  zonder ‘jufferig’ te doen. Daarnaast weet hoe je concreet kunt zien of een peuter ‘basisschoolrijp’ is. En aan het eind van de dag heb je -letterlijk- een rugzak vol tools om in te zetten in de dagelijkse praktijk! 

Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

06 november 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en goodiebag.

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

07 en 08 november 2020: 

Opleiding: Babyspecialist – Indviduele deelname

Wil je een officieel geaccrediteerd certificaat Babyspecialist?
Doe mee met deze complete opleiding!

Data en tijd
Traningsweekend op: zaterdag 07 en zondag 08 november2020

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Opbouw opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen:

Deel 1: Theorie

Het theorie deel volg je in je eigen online omgeving. Je ziet informatievideo’s, luistert naar audio-fragmenten en oefent middels oefenvragen. Je sluit dit deel af middels een online toets. Dit deel kun je uitvoeren waar en wanneer je zelf wilt. Het is ook mogelijk om tussen door pauze te houden. Kom je er niet uit of heb je een vraag kun je altijd je mentor raadplegen. Heb je de toets niet gehaald? Geen punt, herkansen mag. 

Deel 2. Koppeling van theorie naar praktijk

In een geweldig weekend word je heerlijk verwend met heerlijke hapjes, drankjes en een lunch. Je volgt praktijkgerichte lessen waarbij interactieve presenties, een quiz, spelvormen en discussies elkaar afwisselen. Kortom: niet alleen luisteren maar ook lekker doen! 

In het weekend werk je aan je eigen portfolio. Zo hou je controle over je eigen ontwikkeling. Ieder mens is uniek en jij pakt uit de lessen wat voor jou van belang is. 

Uiteraard is er in dit weekend ruimte voor eigen vragen en eigen inbreng. 

Deel 3: De Praktijk

Je maakt een keuze uit diverse praktijkopdrachten. De bedoeling is dat je de opdrachten tijdens je werk uitvoert. Zo integreer je het geleerde meteen in praktijk. 

Je krijgt drie uur coaching van je mentor of andere pedagogische coach. Dit borgt dat je langdurig profiteert van wat je hebt geleerd.  

De opleiding sluit je uiteindelijk af middels een observatie van een activiteit die je zelf hebt gekozen. Hierover vindt een nagesprek plaats. Je hoort direct of je bent geslaagd.

Niveau

MBO 4 

Certificering

Certificaat: Geaccrediteerd Baby Specialist

Wijze examamering:
deel 1. Online toets vanuit huis.
deel 2. Mondeling gesprek naar aanleiding van een praktijkopracht op locatie

Tijd:

Deel 1: online module: circa 4 uur

Deel 2: trainingsweekend 2 x 7 uren

Deel 3: circa 3 uren praktijkopdrachten, 3 uur coaching en 1 uur examen allen op de werklocatie

Financieel:

– één persoon: 1700 euro per persoon. Dit is inclusief btw, eten/drinken, toegang online leeromgeving, certificaat, het boek ‘werken met baby’s in een groep’, alle studiematerialen, drie uur individuele coaching en examen op locatie. 

– twee personen: 2095 voor beiden. Dit is inclusief btw, eten/drinken voor twee persoenen, twee licenties tot de online leeromgeving, twee certificaten, één boek ‘werken met baby’s in een groep’, twee sets studiematerialen, drie uur coaching met beiden tegelijk en twee keer een individueel examen op locatie. 

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een lijst waarin je specifieke wensen kunt aangeven. Wij pogen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Denk hierbij aan specifieke inhoudelijke vragen, dieetwensen, dyslexie, Nederlands als tweede taal of lichamelijke beperkingen. 
– Er bestaat de mogelijkheid om op de boerderij (tegen extra kosten) te overnachten en te ontbijten. 
– – Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

10 november 2020: 

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Beleid omtrent ouders én Beleid kwaliteitsborging

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 6 ‘Ouderparticipatie’ en module 7: Kwalliteitszorg

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 9 en certificaat 10.

Datum en Tijd

06 oktober 2020  

Kennisdeel 9: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 10: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

11 november 2020: 

Cursus: Werken als aandachtsfunctionaris – Indviduele deelname

Binnen 1 dag leer je inhoud te geven aan jouw taak als aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Inhoud

Zie pagina cursus: Werken als Aandachtsfunctionaris

Doelgroep

(Aankomende) aandachtsfunctionarissen

Niveau
HBO

Certificering
Nice to see you certificaat: Aandachtsfunctionaris

Schriftelijke toets

Datum en tijd
Dinsdag 10 november 2020 van 9:30 tot 17:00 uur.

Financieel:

200 euro per persoon inclusief BTW, lesmaterialen en lunch  

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een lijst waarin je specifieke wensen kunt aangeven. Wij pogen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Denk hierbij aan specifieke inhoudelijke vragen, dieetwensen, dyslexie, Nederlands als tweede taal of lichamelijke beperkingen. 
– De training gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

12 november 2020:

Lunchmeeting Bestuurders en Houders

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: Wie is verantwoordelijk voor wat? 

Als leidinggevende heb je echt een ‘hamburgerfunctie’: Het ‘broodje’ boven je is de bestuurder/houder, het ‘broodje’ onder je de pedagogisch medewerkers. Wie is waar nu verantwoordelijk voor? Aan de hand van verschillende onderwerpen (pedagogiek, beleid, veiligheid, etc) discussiëren we samen waar in theorie en in praktijk (want dat komt niet altijd overeen) de verantwoordelijkheid zou moeten liggen. Dit helpt je voor jezelf een helder beeld te krijgen aan wie je wat kunt vragen en wat jouw eigen rol is bij de uitvoering van verschillende leidinggevende taken in jouw eigen organisatie. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

Leidinggevende A in de kinderopvang

Datum en Tijd

13 november 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

Opleiding Taalspecialist Workshop 5: Cursus: Taalmateriaal

Deze workshop is een deel van de opleiding ‘Taalspecialist’. Je kunt de workshop ook los volgen. 

Inhoud

Zie pagina: opleiding Taalspecialist

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Niveau

MBO 4

Certificering

Na het succesvol volgen van één workshop ontvang je een Nice to see you deel-certificaat.

Heb je de hele opleiding afgrond ontvang het NTSY-diploma: Taalspecialist in de Kinderopvang. 

Datum en Tijd

12 november, 19.15 uur – 21.15 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Losse deelname: € 75,00 excl. BTW per workshop per deelnemer

Opleiding taalspecialist: € 350,00 excl. BTW per deelnemer

Dit is inclusief: 6 workshops, 6x hand-out, gebruiksmaterialen, koffie/thee/ versnaperingen, certificering

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

13 november 2020:

Lunchmeeting Bestuurders en Houders

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: AVG

Welke gegevens moet je nou precies vastleggen rondom kind en ouder gegevens? En op welke manier? 
Stel dat je een vermoeden van huiselijk geweld hebt. Mag je dan wel of niet de persoonsgegevens van het gezin aan Veilig Thuis door geven? 
Hoe zit het met gescheiden ouders die ruzie hebben en via de kinderopvang gegevens van elkaar willen weten? Moet je die geven of juist niet?
Mag je vragen naar de vactinatiestatus van het gezin? En mag kinderen weigeren als zij niet zijn ingeënt? En hoe zit dat met werknemers? 
Wele gegevens mag je wel en niet opslaan van de werknemers? 

Tijdens deze bijeenkomst start gastspreker Marc van Rosmalen met een informatieve presentatie. Daarnaa is er ruimte voor vragen en intercollegiale feedback. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

Leidinggevende A in de kinderopvang

Datum en Tijd

13 november 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

Workshop Thematafels  

Tijdens deze avond leer je 6 verschillende thema-tafel type die allen een eigen functie hebben. 

Je kiest zelf het type uit dat het beste bij jouw kinderdagverblijf past en gaat zelf aan de slag om er en te maken. Hierbij kies je zelf een thema. Natuurlijk kun je kiezen voor uit een groot aanbod aan verbruiksmaterialen. Naast de reguliere docent is er ook een timmerman aanwezig om je hierin te begeleiden. 

Inhoud

Zie workshop: Thematafels

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

13 november 2020, 19.15 tot 21.15 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 55,00 excl BTW

Inclusief: verbruiksmaterialen, hout door de tafels, kofiie/thee/ fruitwater, iets lekkers bij de koffie

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

16 november 2020:

Werken als aandachtsfunctionaris 

Deze dag behandelen we de inhoud van de taken die als aandachtsfunctionaris hebt.
We gaan er van uit dat deelnemers al kennis hebben van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Heb je dit niet (of onvoldoende) dan raden wij je aan deze cursus eerst te volgen. 

Inhoud

We gaan deze dag in op:

– De taken die je aandachtsfunctionaris hebt en wijze van uitvoering

– Vastlegging en administratie

– Begeleiding collega’s tijdens heftig emotionele momenten 

– Werken als lid van een samengesteld zorgteam 

Uiteraard is er ruimte voor eigen vragen en inbreng.

Meer weten? Kijk hier!  

Doelgroep

(Aankomende) aandachtsfunctionarissen 

Datum en Tijd

16 november 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en hand-out

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

17 november 2020:

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Juridische duiding én missie en visie ontwikkeling

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 1 ‘juridische duiding’ en module 2 ‘pedagogische basis’. 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 1 en certificaat 2

Datum en Tijd

10 september 2020  

Kennisdeel 1: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 2: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

18 november 2020:

Cursus: Werken met het afwegingskader Individuele deelname

Een informatieve avond over de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij er ingegaan wordt op het afwegingskader. 

Inhoud

Zie pagina cursus: werken met het afwegingskader 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers en gastouders

Examamering

Deelnemer mag een toets doen om inzicht te krijgen in eigen kennis. Dit is niet verplicht. 

Niveau

MBO 3/4

Certificering

Nice to see you certificaat: Werken met het afwegingskader

Datum en Tijd

18 November 2020 van 19:00 tot 21.30 uur 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

17,50 Euro per persoon

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

20 november 2020:

Effectief Management

In deze opleiding leer je voornamelijk praktische vaardigheden om jouw taak als leidinggevende goed uit te voeren. Deze managementopleiding is speciaal voor de kinderopvang ontworpen. 

Inhoud

Deze eerste opleidingsdag behandelen we de volgende onderwerpen:

– Beroepshouding 

– Vier verschillende managmentstijlen passend bij de kinderopvan

– Aansturing aan verschillende persoonlijkheidstypen 

Kijk voor informatie over de hele opleiding hier.

Doelgroep

(aankomende) leidinggevende A

Datum en Tijd

20 november 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 778,00 excl BTW

Inclusief:: 4 trainigsdagen, benodigde lesmaterialen, hand-outs, tools om direct in te zetten, 4 x lunch, tussendoortjes, 2 x 1,5 individuele coaching bij deelnemer op locatie 

Goed om te weten: 

– Minimaal aantal deelnemers: 6

23 november 2020:

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

23 november 2020, 19.00 tot 21.30 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

24 november 2020:

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Pedagogische basis én beleid en stimuleren kindontwikkeling 

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 2 ‘pedagogische basis’ 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 3 en certificaat 4

Datum en Tijd

15 september 2020  

Kennisdeel 3: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 4: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

25 november 2020:

Interactievaardigheden: Begeleiding van interactie tussen kinderen onderling

Tijdens intensieve en leerzame dag leer je alles over één van de interactievaardigheden. Tijdens de dag wisselen korte momenten van theorie en uitdagende doe-opdrachten elkaar af. Lekker veel zelf aan de slag dus. Het geleerde wordt direct gekoppeld aan de paktijk. Geen oeverloos geklets gewoon fijn praktisch. 

Na deze dag ga je naar huis met een deelnamecertificaat (doe je de gehele opleiding ontvang je aan het eind een diploma) en een goedgevulde goodiebag zodat je meteen aan de slag kunt! 

Inhoud

Dit keer behandelen we het thema: Begeleiding van interactie tussen kinderen onderling

Deze dag gaat over het bevorderen van sociale interactie. Hoe kun je een groepsgevoel creëren? Wat doe je met kinderen die niet weerbaar zijn? Hoe zorg je ervoor dat kinderen leren met in plaats van paralel aan elkaar te spelen? Hoe los je ruzie(tjes) op bij peuters, kleuter en oudere kinderen? Hoe zorg je ervoor dat baby’s communiceren met andere kinderen? 

Een dag die vaak een ‘eye-opener’ wordt genoemd. 

Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

04 september 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en goodiebag.

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

26 november 2020:

Opleiding Taalspecialist  Workshop 6: Cursus:Taalbeleid ontwikkelen

Deze workshop is een deel van de opleiding ‘Taalspecialist’. Je kunt de workshop ook los volgen. 

Inhoud

Zie pagina: opleiding Taalspecialist

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Niveau

MBO 4

Certificering

Na het succesvol volgen van één workshop ontvang je een Nice to see you deel-certificaat.

Heb je de hele opleiding afgrond ontvang het NTSY-diploma: Taalspecialist in de Kinderopvang. 

Datum en Tijd

26 november, 19.15 uur – 21.15 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Losse deelname: € 62,50 excl. BTW per workshop per deelnemer

Opleiding taalspecialist: € 350,00 excl. BTW per deelnemer

Dit is inclusief: 6 workshops, 6x hand-out, gebruiksmaterialen, koffie/thee/ versnaperingen, certificering

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een mail van je trainer. Indien hij/zij ergens rekening mee dient te houden (bijvoorbeeld persoonlijke ervaringen, dyslectie, of fysieke beperkingen) kun je bij hem/haar dit aangeven. Er wordt dan -uiteraard op discrete manier- rekening gehouden met jouw behoeften. 

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

30 november 2020:

Training: Pedagogisch beleidsplan opstellen 

Regelmatig krijgen wij de vraag of wij het pedagogisch beleidsplan voor een organisatie willen schrijven. Dit kan niet omdat de wet Kinderopvang stelt dat de kinderopvangorganisatie zelf een beleid dient te ontwikkelen. Tijdens deze praktische opleiding  begeleiden wij je stap voor stap in het ontwikkelen van een stevig pedagogisch beleidsplan. Hierbij werken wij samen met onze samenwerkingspartner RiK Law: de juristen van RiK Law geven les over de juridische duiding en controle het uiteindelijke pedagogische beleid dat je hebt gemaakt op de wet Kinderopvang. 

Inhoud

Zie pagina: pedagogisch beleidsplan 

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten, houders, leidinggevende en pedagogisch beleidsmedewerkers. 

Examamering

Je doet geen examen. Wel wordt je plan door een van onze juristen nagekeken of het aan de wet Kinderopvang voldoet. 

Niveau

HBO

Certificering

Datum en Tijd

30 november 2020 9.00 tot 17.30 uur 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

€ 1.100 excl. BTW per deelnemer.
Dit is inclusief: 1 studiedag, lunch, koffie/ thee/ tussendoortjes, studiematerialen, controle en feedback van het ontwikkelde beleid door jurist en pedagogisch expert. Tijdens het schrijfproces heb je recht op 2 uur telefonische coaching. 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

01 december 2020:

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Invulling doorlopende ontwikkelingslijn én personeelsbeleid 

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 2 ‘pedagogische basis’ en module 3: personeelsbeleid

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 5 en certificaat 6

Datum en Tijd

22 september 2020  

Kennisdeel 5: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 6: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

02 december 2020:

Intervisie: coach de coach  

De functie van pedagogisch coach is nieuw en daarmee in ontwikkeling. Dit gaat gepaard met de uitdaging tot het vinden van helderheid. Tijdens deze bijeenkomst leren, stimuleren en evalueren coaches van diverse organisaties elkaar. Tevens krijgen de deelnemers materiaal dat zij direct kunnen inzetten tijdens hun coachingstaken in de eigen organisatie. 

Inhoud

Zie pagina: coach de coach

Doelgroep

Pedagogisch coaches

Datum en Tijd

02 december 2020, 19.00 tot 21.00 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

226 euro voor een jaar (4 bijeenkomsten) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

03 december 2020:

Werken als aandachtsfunctionaris 

Deze dag behandelen we de inhoud van de taken die als aandachtsfunctionaris hebt.
We gaan er van uit dat deelnemers al kennis hebben van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Heb je dit niet (of onvoldoende) dan raden wij je aan deze cursus eerst te volgen. 

Inhoud

We gaan deze dag in op:

– De taken die je aandachtsfunctionaris hebt en wijze van uitvoering

– Vastlegging en administratie

– Begeleiding collega’s tijdens heftig emotionele momenten 

– Werken als lid van een samengesteld zorgteam 

Uiteraard is er ruimte voor eigen vragen en inbreng. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

(Aankomende) aandachtsfunctionarissen 

Datum en Tijd

3 december 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en hand-out

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

04 december 2020:

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

04 december 2020, 14.00 tot 17.00 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

08 december 2020:

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Inrichting én Veigheids- en hygiëne beleid

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 4 ‘inrichting’ en module 5: Veiligheid en Hygiëne

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 7 en certificaat 8

Datum en Tijd

29 september 2020  

Kennisdeel 7: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 8: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

09 december 2020:

Cursus: Werken als aandachtsfunctionaris – Indviduele deelname

Binnen 1 dag leer je inhoud te geven aan jouw taak als aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en kindermishandeling 

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Inhoud

Zie pagina cursus: Werken als Aandachtsfunctionaris

Doelgroep

(Aankomende) aandachtsfunctionarissen

Niveau
HBO

Certificering
Nice to see you certificaat: Aandachtsfunctionaris

Schriftelijke toets

Datum en tijd
Dinsdag 10 november 2020 van 9:30 tot 17:00 uur.

Financieel:

200 euro per persoon inclusief BTW, lesmaterialen en lunch  

Goed om te weten:
– Van te voren ontvang je een lijst waarin je specifieke wensen kunt aangeven. Wij pogen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. Denk hierbij aan specifieke inhoudelijke vragen, dieetwensen, dyslexie, Nederlands als tweede taal of lichamelijke beperkingen. 
– De training gaat door bij minimaal 3 deelnemers.

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

10 december 2020:

Lunchmeeting Leidinggevende 

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: Nieuwste duurzame trends

Groen is dé trend. Steeds meer ouders baseren de keuze voor een kinderdagverblijf op een verantwoord en duurzaam voeding- en productbeleid. Tijdens deze meeting presenteren diverse duurzame ondernemers hun aanbod. Zo ben je helemaal op de hoogte van alle nieuwe trends en kun je je onderscheiden van anderen. 

Uiteraard kun je direct vragen stellen aan de ondernemers en producten proeven en testen. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

Leidinggevende A in de kinderopvang

Datum en Tijd

11 december 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

11 december 2020:

Lunchmeeting Bestuurders en Houders

Tijdens een lekkere lunch ontmoet je andere leidinggevende en bespreken we iedere maand een ander thema.  

Inhoud

Dit keer is het thema: Rechten, plichten en bevoegdheden van toezichthouders 

De meeste houders weten wel hoe het systeem rond toezicht werkt. Maar wat zijn nou precies de rechten, plichten en bevoegdheden van de GGD-inspecteur? En van de gemeente? En wat zijn de mogelijkheden als het inspectierapport niet correct is? Of als de toezichthouder er met een gekleurde bril de inspectie uitvoert? 

Tijdens deze lunchmeeting hebben wij een vertegenwoordiger van GGD Ghor, vertegenwoordiger van Gemeente Amsterdam én een jurist gespecialiseerd in de wet Kinderopvang uitgenodigd. Hierdoor verwachten wij een informatieve en scherpe discussie. Uiteraard is er ruimte om mee te praten en vragen te stellen. 

Meer weten? Kijk hier! 

Doelgroep

Bestuurders en houders in de kinderopvang

Datum en Tijd

11 december 2020, van 11.30 tot 14.00 uur

Locatie

De wereldkeuken, Kleine Steng 30, 1551 NC, Westzaan.

Meer informatie over het restaurant: www.wereldkeukenwestzaan.nl

Financieel:

€ 50,00 excl. BTW per deelnemer per lunch. 
Dit is inclusief lunch en twee drankjes. 

Goed om te weten:
– Gratis en ruime parkeergelegenheid.
– Qua lunch keuze uit vis, vlees of vegetarische maaltijd. 

14 december 2020:

Opleiding: Een eigen KDV of BSO starten – Kennisdag Beleid omtrent ouders én Beleid kwaliteitsborging

Deze opleidingsdag hoort bij de opleiding “Een eigen KDV of BSO starten’. Op deze informatieve dag volg je twee modules.  

Inhoud

Zie pagina: opleiding ‘Een eigen KDV of BSO starten’ module 6 ‘Ouderparticipatie’ en module 7: Kwalliteitszorg

Doelgroep

Ondernemers die een eigen kinderdagverblijf en/of buitenschoolse opvang willen starten. 

Examamering

Je kunt je kennis voor jezelf inzichtelijk maken door de toets in de online omgeving te doen. Dit is geen verplichting. 

Niveau

HBO

Certificering

Nice to see you certificaat: Houder Kinderopvangorganisatie certificaat 9 en certificaat 10.

Datum en Tijd

06 oktober 2020  

Kennisdeel 9: 9.00 tot 13.00 uur 

Kennisdeel 10: 13.30 tot 17:30 uur

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp

Financieel:

Zie tarief opleiding ‘Een eigen kinderdagverblijf of Buitenschoolse opvang starten’

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

16 december 2020:

Interactievaardigheden: begeleiden van interacties tussen kinderen onderling 

Tijdens intensieve en leerzame dag leer je alles over één van de interactievaardigheden. Tijdens de dag wisselen korte momenten van theorie en uitdagende doe-opdrachten elkaar af. Lekker veel zelf aan de slag dus. Het geleerde wordt direct gekoppeld aan de paktijk. Geen oeverloos geklets gewoon fijn praktisch. 

Na deze dag ga je naar huis met een deelnamecertificaat (doe je de gehele opleiding ontvang je aan het eind een diploma) en een goedgevulde goodiebag zodat je meteen aan de slag kunt! 

Inhoud

Dit keer behandelen we het thema: begeleiden van interacties tussen kinderen onderling

Kinderen leren taal van volwassenen maar uit universitair onderzoek blijkt vooral van elkaar. 

Je leert deze dag hoe je kinderen onderling kunt laten communiceren. Op effectieve maar vooral leuke manieren. 

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

Datum en Tijd

16 december 2020, 09.00 tot 17.00 uur  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

€ 146,00 exclusief BTW. Inclusief materialen, lunch en goodiebag.

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 3

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona

17 december 2020:

Choachingsessie 

Vanwege het kostenaspect is externe pedagogische coaching voor kleinere organisaties niet altijd haalbaar. Doordat wij deelnemers van verschillende organisaties samenvoegen ontstaat er een interessante en waardevolle interactie: een echte meerwaarde. Daarnaast is het hierdoor mogelijk de coaching voor een bescheiden bedrag aan te bieden. 

Inhoud

Zie pagina: gedeelde pedagogische coaching

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers (Wij streven er zo veel mogelijk naar medewerkers van dezelfde type groep bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld een groep PM’ers die met baby’s werken, een groep PM’ers die de BSO begeleiden etc.) 

Datum en Tijd

17 dember 2020, 19.00 tot 21.30 uur (indien er een groep is samengesteld wordt er met inspraak van de groep verdere data en tijden besproken)  

Locatie

Hoofdweg 583, 2131MT , Hoofddorp 

Financieel:

Zie tarief coaching voor kleinere organisaties (vanaf 17 euro per deelnemer per maand) 

Goed om te weten:
– Minimaal aantal deelnemers: 4

– Er geldt een maximum van 6 deelnemers i.v.m. Corona